Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2020

( Cập nhật lúc: 09/10/2019  )

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2020.pdf

Tác giả:  Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In