Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 01/11/2019  )

Xem chi tiết tại đây: KH Truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.pdf

Tác giả:  UBND tỉnh Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In