Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

( Cập nhật lúc: 01/11/2019  )

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.pdf

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In