Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH Ứng phó thảm họa dịch bệnh vật nuôi, cây trồng và thủy sản trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 31/07/2020  )
Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Nghị định số 47-2020 NĐ-CP ngày 09-4-2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước(31/07/2020)

Công văn 2256 của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút NCOV tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19(31/07/2020)

Công văn 1405 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05CT-UBND ngày 28-7-2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn(31/07/2020)

Chỉ thị số 05 CT-UBND ngày 28-7-2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới(31/07/2020)

Văn bản số 2196 BCĐ-SYT về việc kịp thời khoanh vùng, cách ly người từ vùng dịch trở về địa phương nhằm phòng, chống dịch, bệnh Covid-19_(30/07/2020)

Công văn 1375 về việc thực hiện đảm bảo ATGT trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. (1)(30/07/2020)

Văn bản số 4214 của UBND tỉnh Bắc kạn về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19_(30/07/2020)

Công văn số 1001 của Sở Thông tin và truyền thông về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19(30/07/2020)

Công văn 1398 Chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai trong kỳ thi THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020(30/07/2020)

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016-2020(30/07/2020)

Sign In