Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ 15, khóa VI về nhiệm vụ năm 2019

( Cập nhật lúc: 18/12/2018  )

Xem chi tiết tại đây: Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019 .pdf

Tác giả:  Thành ủy Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In