Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Lắp đặt hệ thống đèn trang trí tại cầu BK 2

( Cập nhật lúc: 31/01/2018  )
Tác giả:  UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN
Nguồn:  VP
Sign In