Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 1581/QĐ - UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của thành phố Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 27/07/2018  )

Xem chi tiết tại đây:  Quyết định số 1581.signed.pdf

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In