Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUYẾT ĐỊNH số 1782/ QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2018

( Cập nhật lúc: 26/10/2018  )
Tác giả:  UBND tỉnh Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In