Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUYẾT ĐỊNH triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2018 - 2019 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 06/11/2018  )
Di%E1%BB%85n%20t%E1%BA%ADp%20ph%C3%B2ng%20ch%C3%A1y%2C%20ch%E1%BB%AFa%20ch%C3%A1y%20t%E1%BA%A1i%20x%C3%A3%20N%C3%B4ng%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng%20n%C4%83m%202017
Tác giả:  BCĐ chương trình mục tiêu PTLN bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Sign In