Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp Ủy ban nhân dân thành phố (mở rộng) ngày 7/10/2019

( Cập nhật lúc: 07/10/2019  )
Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In