Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp xem xét về Dự thảo đề án phát triển thành phố

( Cập nhật lúc: 21/11/2019  )
Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 

Tin bài mới:


THÔNG BÁO 173 v/v thay đổi hình thức tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng thành phố Bắc Kạn năm 2019 (15/11/2019)

Kế hoạch 160 tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng và Giải cầu lông mở rộng thành phố Bắc Kạn(13/11/2019)

Công văn 6279 v/v tham quan triển lãm kỷ niệm 30 năm ngày hội QPTD và 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam(13/11/2019)

Kế hoạch 158 Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng IV lên hạng III thành phố Bắc Kạn năm 2019(12/11/2019)

Kế hoạch 159 Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên năm 2019(12/11/2019)

Kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019(01/11/2019)

Kế hoạch tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ I năm 2019(01/11/2019)

Công văn 1760 v/v công bố, công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Bắc Kạn(01/11/2019)

Kế hoạch truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(01/11/2019)

Thể lệ Cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn(16/10/2019)

Sign In