Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID - 19 tại cuộc họp ngày 30 tháng 7 năm 2020

( Cập nhật lúc: 01/08/2020  )
Tác giả:  UBND tỉnh Bắc Kạn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Công văn 4417 của UBND tỉnh Bắc Kạn V.v rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng(01/08/2020)

Công văn 1102 của Thành ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19(31/07/2020)

Công văn 272 của LĐLĐ thành phố V.v tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới(31/07/2020)

Công văn 1376 về việc tuyên truyền phổ biến, triển khai Nghị định số 47-2020 NĐ-CP ngày 09-4-2020 của Chính phủ(31/07/2020)

KẾ HOẠCH Ứng phó thảm họa dịch bệnh vật nuôi, cây trồng và thủy sản trên địa bàn thành phố Bắc Kạn(31/07/2020)

Nghị định số 47-2020 NĐ-CP ngày 09-4-2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước(31/07/2020)

Công văn 2256 của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút NCOV tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19(31/07/2020)

Công văn 1405 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05CT-UBND ngày 28-7-2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn(31/07/2020)

Chỉ thị số 05 CT-UBND ngày 28-7-2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới(31/07/2020)

Văn bản số 2196 BCĐ-SYT về việc kịp thời khoanh vùng, cách ly người từ vùng dịch trở về địa phương nhằm phòng, chống dịch, bệnh Covid-19_(30/07/2020)

Sign In