Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản số 3468 BCT-ĐB ngày 14 tháng 05 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc tổ chức Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

( Cập nhật lúc: 20/05/2020  )
Tác giả:  Bộ Công thương
Nguồn: 

Tin bài mới:


Công văn 891 về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31-5-2020, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31-5-2020(20/05/2020)

Công văn số 506 của Sở Công thương về việc đăng ký tham gia Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)(20/05/2020)

Công văn số 2448-UBND-VXNV ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh(20/05/2020)

Quyết định số 866 về việc Ban hành nội quy kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng IV lên hạng III năm 2019 thành phố Bắc Kạn(20/05/2020)

Công văn 890 v/v tăng cường quản lý người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ và các chuyên gia(20/05/2020)

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 140-2017NĐ-CP ngày 05-12-2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trên địa bàn thành phố BK(18/05/2020)

Công văn số 549 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn số 2587-UBND-VXNV ngày 11-5-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh(18/05/2020)

Công văn số 826 thực hiện Thông báo số 177TB-VPCP ngày 08-5-2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch CoVID-19(14/05/2020)

Kế hoạch 239 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid 19 theo NQ số 42, ngày 09-4-2020 của Chính phủ và QĐ số 15-2020 ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(14/05/2020)

Quyết định số 827 ngày 12-5-2020 về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn(14/05/2020)

Sign In