Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích của UBND thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 11/07/2017  )
Tác giả:  UBND thành phố
Nguồn: 
Sign In