Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Từ ngày 01/03/2017 người dân thực hiện thủ tục hành chính về đất đai và kê khai thuế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 01/03/2018  )
Theo nội dung quy chế phối hợp được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 27/02/2018, kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2018, các bộ phận trực về đất đai bao gồm: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục thuế thành phố đều tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ tiếp nhận và trả kế quản thành phố Bắc Kạn (Trung tâm Dịch vụ hành chính công thành phố Bắc Kạn).

.Theo đó người dân chỉ cần đến một cơ quan để nộp hồ sơ và nhận kết quả đối với các thủ tục về đất đai. Điều này góp phần giảm thiểu việc đi lại nhiều lần đến nhiều cơ quan khác nhau của người dân và nâng cao chất lượng thực hiện các thủ tục hành chính công trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Lịch trực các ngày Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu hàng tuần./.

Tác giả:  Lan Anh - Phòng TNMT Thành phố Bắc Kạn
Sign In