Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành Quy định tiếp nhận viên chức về công tác tại các trường học trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 24/07/2018  )

Xem chi tiết tại đây: Quyết định 1404.signed.pdf

Tác giả:  Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In