Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn phấn đấu tiêm trên 800 liều vacxin đợt 2 cho đàn vật nuôi

( Cập nhật lúc: 07/09/2020  )
Cán bộ thú y cơ sở tiến hành tiêm phòng đợt 2/2020
Từ ngày 01/9, thành phố Bắc Kạn thực hiện tiêm phòng đợt 2 cho đàn vật nuôi trên địa bàn 8 xã, phường.

Theo kế hoạch, thành phố Bắc Kạn phấn đấu tiêm trên 800 liều vacxin. Trong đó tiêm vacxin phòng chống bệnh Lở mồm long móng Trâu bò là 400 liều,  Vacxin Tụ huyết trùng trâu, bò 400 liều và tiêm bổ sung vắc xin phòng Dại cho đàn chó, mèo. Riêng vắc xin tiêm phòng trên đàn lợn từ năm 2019 trở đi, ngân sách tỉnh không hỗ trợ vắc xin, do vậy UBND các xã, phường tổng hợp nhu cầu vắc xin gửi Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp, cung ứng dịch vụ các loại vắc xin để phục vụ người dân có nhu cầu tiêm phòng. Đồng thời tuyên truyền, khuyến khích vận động các hộ chăn nuôi chủ động thực hiện tiêm phòng định kỳ phòng chống các bệnh, Dịch tả lơn, Tụ huyết trùng, …đối với đàn lợn. Đến nay, các xã, phường đã nhận vacxin và triển khai tiêm bổ sung theo kế hoạch.

Để công tác tiêm phòng định kỳ đợt 2/2020 đạt hiệu quả cao, thành phố đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và các UBND các xã phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp và chủ động triển khai tiêm phòng định kỳ đối với đàn vật nuôi của gia đình theo kế hoạch, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ phòng chống đói rét, dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng thành phố thường xuyên thăm nắm, kiểm tra, giám sát công tác triển khai tiêm phòng tại cơ sở. 

Thời gian triển khai tiêm phòng đợt 2 từ ngày 01/9 đến ngày 30/10/2020 và thực hiện rà soát, tiêm bổ sung từ ngày 01 đến hết ngày 10/11/2020.

Tác giả:  Minh Cường
Sign In