Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND thành phố Bắc Kạn tái giám sát việc thực hiện quản lý đô thị tại phường Đức Xuân

( Cập nhật lúc: 18/10/2018  )
Sáng ngày 18/10/2018, đồng chí Lê Đăng Trưởng – Phó chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn làm trưởng đoàn có buổi tái giám sát việc thực hiện quản lý đô thị tại phường Đức Xuân.

Tại buổi giám sát, qua nghe báo cáo của UBND phường Đức Xuân cho thấy: Sau hơn 01 năm thực hiện quy chế Quản lý đô thị, Lãnh đạo UBND phường Đức Xuân đã ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo về thực hiện quy chế quản lý đô thị trên địa bàn khá đầy đủ liên tục, xuyên suốt; lãnh đạo phường quyết liệt trong công tác chỉ đạo thực hiện. Về tổng thể tạo sự chuyển biến rõ rệt, vận động được nhiều lực lượng cùng tham gia, nhất là đội ngũ tổ trưởng các tổ dân phố, từ đó giúp người dân chấp hành tốt hơn về quy chế quản lý đô thị, diện mạo đô thị từng bước được cải thiện. 

Kết quả: Các kiến nghị của HĐND thuộc thẩm quyền đã được giải quyết 8/10 kiến nghị, tỷ lệ giải quyết  đạt 85%; Từ tháng 07/2017 đến tháng 08/2018 UBND phường đã phối hợp với Đội quản lý trật tự đô thị thành phố và tổ tự quản ở tổ kiểm tra 51 trường hợp xây dựng, trong đó có 26 trường hợp thực hiện đúng, còn lại đang tiến hành nhắc nhở, lập biên bản xử phạt hành chính, đề nghị UBND ban hành quyết định xử phạt các trường hợp vi phạm theo quy định. Về việc cấp phát cuốn quy chế quản lý đô thị, 100 % tổ dân phố đã thực hiện cấp phát cho nhân dân.

Qua những nội dung của các thành viên trong đoàn giám sát đưa ra, lãnh đạo UBND phường Đức Xuân trực tiếp trao đổi, giải trình, làm rõ từng vấn đề, đồng thời kiến nghị với đoàn giám sát như: Thành phố cần tạo điều kiện về cơ chế chính sách, làm tốt công tác phối hợp và hỗ trợ về kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất,..

Tiếp thu, chia sẻ với những khó khăn của cơ sở, Đoàn giám sát HĐND thành phố Bắc Kạn cho rằng: UBND phường Đức Xuân đã thẳng thắn, mạnh dạn chỉ rõ những việc chưa làm được để tiếp tục có giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. Những kết quả phường đã thực hiện cần bổ sung thêm số liệu cho đầy đủ, để có cơ sở tổng hợp, phục vụ cho công tác báo cáo của HĐND thành phố vào kỳ họp cuối năm 2018./.

Tác giả:  Triệu Biển
Sign In