Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố hoàn thành đợt giám sát quý IV/2018

( Cập nhật lúc: 09/10/2018  )
Đoàn giám sát làm việc trực tiếp với UBND phường Huyền Tụng
Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2018, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn đã phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tiến hành giám sát việc thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) theo dự án trên địa bàn từ năm 2015 đến hết năm 2017 đối với Phòng tài nguyên - Môi trường thành phố và UBND 04 xã, phường: Huyền Tụng, Xuất Hóa, Dương Quang, Nông Thượng.

Phòng Tài nguyên & Môi trường và UBND các xã, phường thực hiện công tác cấp GCNQSDĐ theo dự án của thành phố đã nỗ lực, phấn đấu để thực hiện tương đối tốt nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch được giao. Nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến dự án cấp GCNQSD đất. Việc đo đạc, chỉnh lý bổ sung và cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân đều được các các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã, phường nhiệt tình ủng hộ và đạt kết quả khá.

Tổng số hồ sơ tiếp nhận từ đơn vị tư vấn là 6.660 hồ sơ, gồm 4.985 hồ sơ đề nghị cấp lần đầu và 1.675 hồ sơ đề nghị cấp đổi. Thành phố đã thẩm định được 4.179 hồ sơ, tương đương 4.179 giấy CNQSDĐ, gồm 3.762 giấy cấp lần đầu và 417 giấy cấp đổi. Kết quả thực hiện so với số lượng đăng ký kê khai là 4.179/6.660 = 62,75%; thực hiện so với chỉ tiêu giao là 4.179/5.025 = 83,16%. Tổng số hồ sơ được thiết lập nhưng không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ và cả hồ sơ đã đủ điều kiện nhưng chưa thực hiện được là 2.481 hồ sơ, gồm 1.223 hồ sơ đề nghị cấp lần đầu; 1.258 hồ sơ đề nghị cấp đổi; toàn bộ số hồ sơ này được chuyển sang cấp thường xuyên. Tuy nhiên, tỷ lệ thực hiện hồ sơ cấp đổi GCNQSDĐ thấp (24,89% so với hồ sơ được thiết lập), do tập trung chủ yếu cấp GCNQSDĐ lần đầu; mặt khác khi dự án đã kết thúc vào giữa năm 2016, nhưng đến nay vẫn còn 240 GCNQSDĐ đã cấp nhưng UBND các xã, phường chưa phát được đến các hộ dân.

Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND thành phố và các cơ quan, địa phương được giám sát khắc phục những hạn chế; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân để đảm bảo tiến độ và chất lượng; ưu tiên những hồ sơ đã được thẩm định đủ điều kiện nhưng chưa kịp cấp GCNQSDĐ do dự án đã kết thúc; có giải pháp phát toàn bộ số GCNQSDĐ đã cấp cho các hộ gia đình, cá nhân trong thời gian sớm nhất./.a

Tác giả:  Đinh Thị Hạt - HĐND thành phố Bắc Kạn
Sign In