Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn họp đoàn giám sát

( Cập nhật lúc: 05/08/2019  )
Đoàn giám sát thông qua nội dung giám sát
Sáng ngày 02/8, Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức họp Đoàn giám sát về tình hình thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Pháp chế và đồng chí đại diện UBMTTQVN thành phố Bắc Kạn, đồng chí Lê Đăng Trưởng - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn, Trưởng Ban Pháp chế - Trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc họp. Tại buổi làm việc đoàn giám sát đã thông qua quyết định thành lập đoàn giám sát, thống nhất cách thức tiến hành giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo kế hoạch đoàn sẽ tiến hành giám sát trực tiếp đối với Công an thành phố và UBND các xã, phường.

Thông qua hoạt động giám sát để đánh giá việc thi hành pháp luật trong công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tuân theo pháp luật; từ đó kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố.

Dự kiến đoàn giám sát làm việc với các đơn vị được giám sát trực tiếp từ ngày 05 đến ngày 09/8/2019.

Tác giả:  Minh Cường
Sign In