Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri phường Huyền Tụng

( Cập nhật lúc: 07/11/2018  )
Chiều ngày 07/11/2018, đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn đã có buổi tiếp xúc cử tri với phường Huyền Tụng trước kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu HĐND thành phố đã trình bày báo cáo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ  7, HĐND khóa VI; báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 6 HĐND khóa VI. Dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khoá VI.

Sau khi nghe các báo cáo, cử tri phường Huyền Tụng đã nhất trí kết quả đạt được của thành phố trong thời gian vừa qua. Đồng thời phát biểu ý kiến, đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm về các vấn đề như: Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng đền bù còn chưa thỏa đáng, đường giao thông nông thôn hư hỏng nặng do xe trở nguyên vật liệu gây ra; quan tâm xây thêm kênh mương nội đồng để phục vụ sản xuất cho người dân; ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khuổi Mật cần sớm được giải quyết…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Đại biểu HĐND thành phố tiếp thu giải trình, trả lời một số ý kiến tại buổi tiếp xúc. Những vấn đề còn lại tiếp tục được tổng hợp, phản ánh và chuyến đến các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.

Tác giả:  Minh Cường
Sign In