Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri phường Nguyễn Thị Minh Khai

( Cập nhật lúc: 03/08/2018  )
Cử tri tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, phát biểu ý kiến tại hội nghị
Sáng ngày 2/8/2018, đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại phường Nguyễn Thị Minh Khai, sau kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa VI. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Diệp- Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo một số phòng, ban của thành phố.

Tại hội nghị, đại biểu HĐND thành phố đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa VI. 

Tiếp đó, cử tri phường Nguyễn Thị Minh Khai đã có những ý kiến kiến nghị với đại biểu HĐND thành phố về một số vấn đề như: Việc thực hiện quy chế quản lý đô thị còn một số tồn tại: tình trạng xây dựng trái phép lấn chiếm hành lang, tắc cống nước thải, một số nơi chưa có biển ngõ, ngách; Vấn đề giải phóng mặt bằng:  Dự án khu dân cư Minh Khai hiện người dân cấy lúa vào phần đất đã thu hồi vậy có được thu hoạch không; Cử tri cũng đề nghị ngành chức năng tăng cường kiểm tra việc đăng ký tạm trú, tạm vắng; Xem xét việc đào tạo nghề cho người dân sau khi bị thu hồi đất sản xuất…

Những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương đã được lãnh đạo thành phố và lãnh đạo phường trả lời trực tiếp. Các ý kiến còn lại đã được tổ đại biểu HĐND thành phố ghi nhận, tổng hợp để chuyển các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Tác giả:  Hoàng Thạc

Tin bài mới:


Tiếp xúc cử tri phường Phùng Chí Kiên sau kỳ họp thứ 9(03/08/2018)

Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri tại xã Dương Quang(02/08/2018)

Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri phường Xuất Hóa(02/08/2018)

Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri xã Nông Thượng(01/08/2018)

Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 tại phường Huyền Tụng(01/08/2018)

Nghị quyết số 01/2018/NQ - HĐND về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020(24/07/2018)

Nghị quyết số 102/ NQ - HĐND phê chuẩn kết quả giám sát việc thực hiện các thông báo, kết luận của Chủ tịch UBND và UBND thành phố Bắc Kạn từ năm 2016 đến tháng 02/2018(24/07/2018)

Nghị quyết số 100/NQ - HĐND thành lập đoàn giám sát của HĐND thành phố Bắc Kạn về tái giám sát việc thực hiện Quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn(24/07/2018)

Nghị quyết số 98/2018/NQ - HĐND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 nghị quyết số 87/NQ - HĐND ngày 06/7/2017 của HĐND thành phố về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2018(24/07/2018)

Nghị quyết số 101/ NQ - HĐND về chương trình giám sát của HĐND thành phố Bắc Kạn năm 2019(24/07/2018)

Sign In