Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri xã Nông Thượng

( Cập nhật lúc: 07/11/2018  )
Sáng ngày 07/11/2018, đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Nông Thượng

Tại hội nghị, đại biểu HĐND thành phố đã thông qua dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa VI, báo cáo kết quả về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố 10 tháng đầu năm 2018. Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa VI.

Cử tri xã Nông Thượng kiến nghị những vấn đề như về chế độ chính sách cho những người có công, đã có ý kiến tại các buổi tiếp xúc cử tri trước nhưng chưa được trả lời; vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc tranh chấp đất đai chưa được giải quyết; xét hộ nghèo tiêu chí về nhà ở chưa được hợp lý; việc trao quà cho gia đình chính sách, người có công dịp 27/7 chưa được chính quyền quan tâm; Về kinh phí cho Hội người cao tuổi còn ít; lãnh đạo xã cần quan tâm hơn tới phong trào của Hội người cao tuổi…

Sau khi nghe các ý kiến phản ánh của cử tri, đại biểu HĐND thành phố và lãnh đạo xã Nông Thượng đã tiếp thu giải trình, trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Những vấn đề còn lại tiếp tục được tổng hợp, chuyến đến các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết trong thời gian tới.a

Tác giả:  Hoàng Thạc
Sign In