Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri phường Xuất Hóa

( Cập nhật lúc: 07/11/2018  )
Sáng ngày 07/11/2018, Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri phường Xuất Hóa trước kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Bắc Kạn khóa 6, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự có đồng chí Nguyễn Duy Diệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn cùng đại diện lãnh đạo các phòng QLĐT, phòng kinh tế, phòng Lao động thương binh & xã hội, Ban Dịch vụ công ích thành phố.

Tại buổi tiếp xúc, qua nghe dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI; Tổng hợp ý kiến trả lời cử tri phường Xuất Hóa sau kỳ họp HĐND lần thứ 6.

Có 06 lượt cử tri phường Xuất Hóa kiến nghị thêm một số nội dung như: Việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói chung còn chậm chưa đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân; Một số hộ dân thuộc diện phải nộp thuế phi nông nghiệp chưa biết rõ về loại thuế này đề nghị đơn vị chuyên môn của thành phố phối hợp với UBND phường tuyên truyền cho nhân dân để người dân nộp thuế đúng với diện tích đã kê khai; Có phương án xử lý, khắc phục vấn đề điện sinh hoạt cho 18 hộ dân tại tổ Bản Pyat; tình trạng cột treo dây thông tin đặt ngay trước cửa nhà dân tại tổ Thác Giềng sớm có phương án di dời; bố trí, sắp xếp thời gian tổ chức các hoạt động điều dưỡng cho các đối tượng người có công năm 2018...

Những kiến trên được đại biểu HĐND, lãnh đạo thành phố tiếp thu, giải trình theo quy định. /.

Tác giả:  Triệu Biển
Sign In