Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn tiếp xúc cử tri tại phường Đức Xuân

( Cập nhật lúc: 17/06/2019  )
Sáng 17/6/2019, đoàn đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn, Đơn vị bầu cử số 6 gồm các đồng chí: Trần Thị Lộc- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Hương- Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX; dự kiến thời gian, nội dung Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX; tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri từ sau Kỳ họp thứ 10 đến trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh.

Cử tri phường Đức Xuân phản ánh tới đại biểu HĐND tỉnh những nội dung như: Việc tinh giản bộ máy theo Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 về Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn thực hiện cần ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu hơn, Nghị định 34/2019/NĐ-CP về sửa đổi. Bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố cần có hướng dẫn sớm, đơn giản, dễ hiểu; thực hiện công tác quy hoạch các chức danh cấp thôn, tổ cần được thực hiện sớm, có hiệu quả và đúng quy định.

Trong kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh cần tập trung vào những giải pháp mang tính đột phá; Chất lượng dịch vụ ở vùng hồ Ba Bể cần có sự đầu tư hợp lý nhằm thu hút khách du lịch. Đối với  Dự án kè Sông Cầu khi thi công xong cần hoàn thổ lại hiện trạng ban đầu tránh ảnh hưởng đến dòng chảy của sông. Vấn đề hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho người có công theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn còn chậm.

Các ý kiến cử tri nêu đều được đoàn Đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Tác giả:  Triệu Biển
Sign In