Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-HĐND ngày 01/9/2016 của Thường trực HĐND thành phố, Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với Phòng Quản lý đô thị thành phố về việc tham mưu, tổ chức thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, quy hoạch đô thị năm 2016 và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ trước kỳ họp thứ Mười HĐND thành phố Bắc Kạn khóa V đến 15/9/2016.

Xem tiếp


Ngày 11/8/2016, Thường trực HĐND thành phố đã họp rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI. Dự họp có đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Tư pháp, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Văn phòng HĐND - UBND; Trưởng, phó các Ban HĐND; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thành phố. Ông Triệu Đức Lân, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Xem tiếp


Ngày 11/8/2016, Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp thành phố và xã, phường quý III năm 2016. Tham dự hội nghị có Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND; Ủy ban MTTQ Việt Nam, Văn phòng HĐND - UBND thành phố và Thường trực HĐND, công chức tham mưu, giúp việc HĐND các xã, phường. Ông Triệu Đức Lân, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Xem tiếp


Chiều ngày 9/8/2016, đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Nông Thượng sau kỳ họp thứ Hai HĐND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Xem tiếp


Thực hiện các quy định của pháp luật và kế hoạch của Thường trực HĐND thành phố, chiều ngày 09/8/2016, đại biểu HĐND thành phố đã tiếp xúc với cử tri đơn vị bầu cử phường Phùng Chí Kiên. Bà Nguyễn Thị Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì hội nghị.

Xem tiếp


Thực hiện kế hoạch hoạt động của Thường trực HĐND thành phố, vào chiều ngày 08/8/2016, đại biểu HĐND thành phố đã tiếp xúc với cử tri xã Dương Quang sau kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và cử tri xã Dương Quang.

Xem tiếp


Ngày 09/8/2016, đại biểu HĐND thành phố đã tiếp xúc với cử tri phường Đức Xuân sau kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In