Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND thành phố họp thông qua báo cáo kết quả giám sát

( Cập nhật lúc: 12/11/2019  )
Ông Nguyễn Duy Tiến, Phó Chủ tịch UBND phường Đức Xuân tham gia góp ý dự thảo báo cáo
Chiều ngày 12/11, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với công tác quản lý phần đất nhà nước đã thu hồi để xây dựng các công trình/dự án XDCB nhưng không sử dụng hết trên địa bàn thành phố.

Công tác quản lý phần đất nhà nước đã thu hồi để xây dựng các công trình, dự án nhưng không sử dụng hết trên địa bàn trong những năm gần đây đã được UBND thành phố quan tâm, chỉ đạo, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. UBND thành phố đã chủ động bố trí kinh phí thuê đo đạc, xác định phần diện tích đất nhà nước đã thu hồi của một số công trình/dự án nhưng không sử dụng hết trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo và đề xuất với tỉnh phương án xử lý phần diện tích đất trên. Các xã, phường đã có nhiều cố gắng, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác triển khai, rà soát, tổng hợp phần diện tích đất nhà nước đã thu hồi vào các công trình, dự án trên địa bàn; đã thực hiện tương đối tốt công tác thông tin báo cáo về phòng Tài nguyên - Môi trường, UBND thành phố theo quy định.

Tuy nhiên, qua giám sát vẫn còn tồn tại hạn chế như: Chưa chủ động rà soát, tổng hợp được hết phần diện tích đất nhà nước đã thu hồi vào các công trình, dự án nhưng không sử dụng hết trên địa bàn để có cơ sở phân loại, xây dựng kế hoạch và phương án quản lý phù hợp. Một số công trình, dự án khi đã hoàn thành, nhưng các chủ đầu tư chưa thực hiện thủ tục bàn giao hồ sơ, mốc chỉ giới thu hồi tại thực địa cho địa phương quản lý theo quy định. Công tác lưu trữ hồ sơ một số công trình, dự án trên địa bàn do thành phố làm chủ đầu tư chưa khoa học, đầy đủ, nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác rà soát, xác định ranh giới, mốc giới của các công trình, dự án với đất của các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn.

Qua giám sát nhằm đánh giá tình hình, thực trạng công tác quản lý phần đất nhà nước đã thu hồi vào các công trình/dự án nhưng chưa sử dụng hết trên địa bàn thành phố. Từ đó chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục, nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, phòng tránh phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực quản lý đất đai./.

Tác giả:  Khánh Phước, Văn phòng HĐND - UBND thành phố Bắc Kạn
Sign In