Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND phường Đức Xuân tổ chức kỳ họp bất thường tháng 9 năm 2018

( Cập nhật lúc: 28/09/2018  )
Các đại biểu HĐND phường Đức Xuân biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết
Sáng ngày 28/9/2018, Hội đồng nhân dân phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn tổ chức kỳ họp bất thường tháng 09 năm 2018.

Năm 2018, phường Đức Xuân được giao chỉ tiêu thu ngân sách hơn 07 tỷ đồng.  Sau kỳ họp bất thường HĐND thành phố tháng 09/2018, phường Đức Xuân được giao thêm 1,7 tỷ đồng. Như vậy tổng ngân sách năm 2018 phường phải thực hiện là hơn 8,82 tỷ đồng.

Bằng tinh thần trách nhiệm, HĐND phường Đức Xuân nêu rõ nguyên nhân phải điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2018 để các đại biểu cùng nắm rõ từ đó cùng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể cho những tháng cuối năm 2018.

Theo báo cáo của UBND phường Đức Xuân, tính đến hết tháng 09/2018, tiến độ thu ngân sách đã đạt trên 04 tỷ đồng, bằng 70%. Để hoàn thành mức giao ngân sách là 1,7 tỷ đồng trong ba tháng cuối năm, các đại biểu HĐND phường cho rằng sẽ rất khó khăn. Vì vậy, UBND phường Đức Xuân tiếp tục rò soát toàn lại toàn bộ các nguồn thu trên địa bàn. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huy động sức mạnh toàn dân mới đảm bảo đạt chỉ tiêu giao.

 Qua ý kiến giải trình của lãnh đạo UBND phường, các đại biểu HĐND phường Đức Xuân thống nhất biểu quyết thông qua nội dung tờ trình của kỳ họp./.

Tác giả:  Triệu Biển
Sign In