Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND phường Phùng Chí Kiên tái giám sát về công tác giáo dục và đào tạo tại Trường tiểu học Phùng Chí Kiên

( Cập nhật lúc: 15/10/2018  )
Sáng ngày 15/10, Đoàn giám sát HĐND phường Phùng Chí Kiên tiến hành tái giám sát công tác giáo dục và đào tạo trường tiểu học Phùng Chí Kiên.

Tại buổi làm việc,  Đoàn giám sát HĐND phường đã nghe báo cáo tóm tắt của Ban giám hiệu, Ban dại diện cha mẹ học sinh trong việc thực hiện các khoản thu đầu năm.  Đồng thời các thành viên trong đoàn giám sát tiến hành kiểm tra thực tế cơ sở vật chất bếp ăn bán trú về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cho thấy:  Trường tiểu học Phùng Chí Kiên thực hiện nghiêm túc công tác quản lý tài chính (cả ngân sách Nhà nước và các nguồn thu khác ). Thực hiện chi ngân sách đảm bảo nguyên tắc, tiết kiệm và đúng mục đích.

 Về một số khoản kinh phí thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của Bộ giáo dục và Đào tạo, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Kạn  và Phòng GD&ĐT TP Bắc Kạn ( Công văn số 1496/SGD-KHTC hướng dẫn thực hiện các khoản thu năm học 2018-2019 ngày 23 tháng 8 năm 2018; Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 về việc ban hành Điều lệ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; Việc thu, chi các khoản đóng góp của học sinh đã được Hội phụ huynh học sinh tự thỏa thuận, nhất tri ( 2018-2019); Công tác lãnh đạo và thực hiện về chế độ ăn đối với học sinh bán trú, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm) .

Tác giả:  Thu Giang - Vp. UBND phường Phùng Chí Kiên
Sign In