Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND Phường Phùng Chí Kiên tổ chức kỳ họp bất thường tháng 11 năm 2018 khóa VI

( Cập nhật lúc: 09/11/2018  )
Sáng ngày 09/11/2018, Hội đồng Nhân dân phường Phùng Chí Kiên tổ chức Kỳ họp bất thường tháng 11 năm 2018 khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Kỳ họp, HĐND phường Phùng Chí Kiên đã thông qua thông báo số 374-TB/TU ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Ban thường vụ Thành ủy và Quyết định số 1716/QĐ-TU ngày 01 tháng 8 năm 2018 về việc nghỉ hưu theo chế độ công chức đối với Ông Nguyễn Đức Mậu, Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch HĐND phường Phùng Chí Kiên; tờ trình của HĐND phường về việc cho miễn nhiệm Chủ tịch HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

 Kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả có 20/21 phiếu, đạt tỷ lệ 95,2%. Với kết quả trên, đồng chí Nguyễn Đức Mậu được các đại biểu nhất trí cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Phùng Chí Kiên./.

Tác giả:  Thu Giang -VP. UBND phường Phùng Chí Kiên
Sign In