Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND phường Phùng Chí Kiên tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa VI nhiệm kỳ 2016 - 2021

( Cập nhật lúc: 05/06/2020  )
Toàn cảnh kỳ họp
Ngày 5/6 Hội đồng nhân dân phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa VI nhiệm kỳ 2016 - 2021 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 5 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ giải pháp phát triển KT-XH, AN-QP 7 tháng cuối năm 2020.

Kỳ họp đã  nghe UBND phường thông qua 7 báo cáo về tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tê xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 05 tháng đầu năm  và đề ra nhiệm vụ giải pháp phát triển KT- XH, AN- QP 07 tháng cuối năm 2020 và báo cáo một số lĩnh vực khác.

Trong 05 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường gặp nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19. Các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thực hiện tốt các văn bản của chính phủ về công tác phòng chống dịch. Phường hiện còn một số ít cơ sở chế biến hoa quả tiếp tục hoạt động, sản lượng chế biến ước đạt 350 tấn. Ủy ban nhân dân phường tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về vốn vay và môi trường sản xuất kinh doanh để nhân dân sớm ổn định sản xuất. Hiện tổng dư nợ tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh là trên 17 tỷ đồng. Trên địa bàn phường hiện có 224 hộ sản xuất kinh doanh, tăng 41 hộ so với năm 2019. Hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp được duy trì ổn định.  Tổng đàn gia súc hiện có 223 con. Diện tích ra màu các loại là 2,5ha phân tán nhỏ lẻ trên toàn phường. Công tác thu ngân sách có nhiều khởi sắc. Chi ngân sách luôn đảm bảo chi đúng, chi đủ. Công tác văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, dân số, gia đình và trẻ em thường xuyên được quan tâm thực hiện, công tác an ninh, quốc phòng được duy trì và giữ vững. Hiện phường còn 18 hộ nghèo và 02 hộ cận nghèo.

Các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đánh giá từng lĩnh vực và nhất trí với một số nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh 7 tháng cuối năm 2020, phấn đấu thu ngân sách đạt 6 tỷ 580 triệu đồng. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều xuống dưới 1,1%. Phấn đấu 90% trở lên gia đình đạt danh hiệu GĐVH, 70 % trở lên số tổ dân phố đạt tiêu chí khu dân cư văn hóa. Tích cực vận động nhân dân tham gia các đề án phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện kinh tế của từng hộ gia đình.  Thực hiện có hiệu quả các chương trình về văn hóa, y tế giáo dục, thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh. Tăng cường công tác Quản lý đô thị, tích cực triển khai thực hiện quy chế quản lý đô thị của thành phố. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách  hành chính, duy trì tỷ lệ cung cấp dịch vụ công mức độ 3 đạt 50%.

          Với các mục tiêu và giải pháp cụ thể, cán bộ và nhân dân phường Phùng Chí Kiên quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Tác giả:  Thùy Linh
Sign In