Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND phường Sông Cầu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021

( Cập nhật lúc: 05/12/2018  )
Trong hai ngày ( từ 3-4/12/2018), HĐND phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được nghe các vị đại biểu HĐND phường thông báo về thời gian, địa điểm, chương trình tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND phường; Báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh 11 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri phường chủ yếu kiến nghị các vấn đề liên quan đến lĩnh vực địa chính, quản lý đô thị,…Đại diện HĐND, UBND phường đã tiếp thu, trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, còn một số ý kiến khác được tổng hợp, chuyển các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Dự kiến HĐND phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn tổ chức kỳ họp thứ 7(khóa VI) vào ngày 28/12/2018.Tác giả:  Hoài Hương - VP. UBND phường Sông Cầu
Sign In