Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát tại phường Nguyễn Thị Minh Khai về hoạt động của chính quyền

( Cập nhật lúc: 04/04/2019  )
Ngày 0404/2019, Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn và Tổ đại biểu số 4 đã giám sát tại phường Nguyễn Thị Minh Khai về hoạt động của chính quyền phường từ đầu năm 2018 đến hết quý I/2019; Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018.

Từ năm 2018 đến nay, HĐND phường Nguyễn Thị Minh Khai cơ bản thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hoạt động. Tổ chức điều hành, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, tổ chức tốt các kỳ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Thường trực HĐND, các ban của HĐND, đại biểu HĐND phường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của luật định phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đại biểu HĐND trong công tác. Đối với hoạt động của UBND phường, đã tích cực triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch và các phong trào thi đua phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được duy trì có hiệu quả.Công tác chỉ đạo điều hành của UBND phường đảm bảo, kịp thời giải quyết cơ ban những tồn tại, vướng mắc…Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo của UBND phường còn có những hạn chế như việc chỉ đạo thu thuế chưa có nhiều giải pháp nên công tác thu ngân sách đạt thấp, công tác quản lý đô thị, đất đai, còn diễn ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, chiếm đất công; tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp như trộm cắp, lừa đảo, gây rối trật tự công cộng...

 Việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các ý kiến kiến nghị của cử tri phường từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018. UBND phường đã tiếp nhận 69 đơn, nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai. Các đơn kiến nghị, đề nghị của công dân ở địa phương được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, trên địa bàn không có đơn thư khiếu nại, khiếu kiện tập trung đông người; Tuy nhiên công tác hòa giải tại phường chưa đạt kết quả cao, đặc biệt về lĩnh vực tranh chấp đất đai hầu như các cuộc hòa giải không thành và phải chuyển đến tòa án giải quyết.

 Qua giám sát để đánh giá tình hình tổ chức thực hiện các hoạt động của chính quyền phường từ đầu năm 2018 đến nay để thấy những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện từ đó đề xuất, kiến nghị, giải pháp để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Tác giả:  Hoàng Thạc
Sign In