Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND thành phố Bắc Kạn họp đoàn giám sát chuyên đề cuối năm 2020

( Cập nhật lúc: 16/09/2020  )
Toàn cảnh cuộc họp
Ngày 14/9/2020, đoàn giám sát HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức họp để thống nhất thực hiện nội dung giám sát về thực hiện các quy định của Nhà nước liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố; công tác bảo trì các công trình xây dựng cơ bản do UBND thành phố làm chủ đầu tư, quản lý.

Đồng chí Lê Đăng Trưởng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn, Trưởng đoàn giám sát đã thông qua cách thức tiến hành và chia tổ để các đồng chí thành viên nghiên cứu báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo kế hoạch đoàn sẽ tiến hành giám sát trực tiếp tại UBND thành phố Bắc Kạn; khảo sát đối với: Phòng Tài chính-Kế hoạch; phòng Quản lý đô thị; phòng Tài nguyên & Môi trường; Ban Bồi thường GPMB; Ban Quản lý dịch vụ công ích; Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố; khảo sát thực tế tại một số khu tái định cư.

Cuộc giám sát này nhằm đánh giá tình hình, thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố; công tác bảo trì các công trình xây dựng cơ bản do UBND thành phố làm chủ đầu tư, quản lý. Từ đó xác định những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện; kịp thời kiến nghị, đề xuất giải pháp góp phần thực hiện tốt hơn công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; công tác bảo trì các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Dự kiến đoàn giám sát sẽ đi khảo sát thực tế thực tế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương từ ngày 15-18/9/2020 và làm việc trực tiếp với UBND thành phố vào ngày 21/9/2020./.

Tác giả:  Khánh Phước, Văn phòng HĐND - UBND thành phố Bắc Kạn
Sign In