Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức kỳ họp bất thường tháng 3 năm 2019

( Cập nhật lúc: 15/03/2019  )
Toàn cảnh kỳ họp
Chiều ngày 15/3, Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn khóa VI đã tổ chức (kỳ họp bất thường) để miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND, Ủy viên UBND thành phố,nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp có đồng chí Cù Ngọc Cường,Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn.

Kỳ họp đã tiến hành nội dung xem xét miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với ôngTriệu Đức Lân; miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Chu Thị Loan. Kết quả 100% đại biểu HĐND thành phố dự kỳ họp đã đồng ý thôi chức danh Chủ tịch HĐND thành phố đối với ôngTriệu Đức Lân và miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố đối với bà Chu Thị Loan do nghỉ chế độ theo quy định.

          Đồng thời, HĐND thành phố tập trung thảo luận và xem xét thông qua Nghị quyết về giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 cho dự án: Mua sắm trang thiết bị nâng cao công tác cải cách hành chính thành phố Bắc Kạn./.

Tác giả:  Đặng Tuyết
Sign In