Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND thành phố tái giám sát công tác quản lý trật tự đô thị tại phường Sông Cầu

( Cập nhật lúc: 17/10/2018  )
Ngày 17/10/2018, HĐND thành phố đã có buổi tái giám sát thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị tại phường Sông Cầu.

Theo báo cáo của UBND phường Sông Cầu, từ tháng 7/2017 đến tháng 8/2018, phường đã lập biên bản kiểm tra lĩnh vực giao thông được 108 hộ, kiểm tra 21 hộ trong lĩnh vực xây dựng có 17 hộ có giấy phép, 4 hộ xây dựng sai phép. Trong báo cáo chưa nêu được việc giải quyết giải tỏa các công trình xây dựng lấn chiếm đất công, đất hành lang bảo vệ các công trình. Nhìn chung, trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị phường Sông Cầu thực hiện thiếu thường xuyên, thiếu kiểm tra, giám sát, công tác tuyên truyền về cuốn sổ tay quy chế đô thị chưa vẫn chưa đến được với người dân, nên từ đó hiệu quả mang lại chưa cao.

Bên cạnh đó, công tác quản lý đô thị trên địa bàn phường vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác phối hợp tuyên truyền các văn bản pháp luật đến với nhân dân còn hạn chế, do đó tình hình vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn phường vẫn còn xảy ra; quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn phường chưa được chặt chẽ; việc tái lấn chiếm hành lang vỉa hè làm nơi kinh doanh vẫn diễn ra thường xuyên, đặc biệt là tại khu vực cổng trường Cao đẳng cộng đồng. Việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc chấp hành pháp luật sau khi có quyết định xử phạt vi phạm hành chính thiếu triệt để, thực hiện chưa đến nơi, đến chốn dẫn đến một số trường hợp sau sắp xếp tiếp tục tái chiếm.

Tác giả:  Minh Cường
Sign In