Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND xã Dương Quang tổ chức kỳ họp thứ 10 khóa XIX

( Cập nhật lúc: 11/06/2020  )
Sáng 10/6, HĐND xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn tổ chức kỳ họp thứ 10 khóa XIX) nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo báo cáo của UBND xã Dương Quang, trong 5 tháng đầu năm 2020 kinh tế của xã tiếp tục tăng trưởng, HTX nông lâm & tổ HTX sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ (tạo hạt gỗ) hoạt động có hiệu quả. Công tác quản lý đất đai, đô thị được làm tốt. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục có nhiều chuyển biến. Trung tâm hành chính công được duy trì, nâng cao hiệu quả đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của tổ chức, cá nhân đến giao dịch.  Hỗ trợ các thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng do dịch Covid - 19 với số tiền trên 140 triệu đồng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

          Phát huy những kết quả đạt được, 7 tháng cuối năm 2020 xã Dương Quang tiếp tục phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra: Tăng cường công tác lãnh đạo, tuyên truyền vận động nông dân áp dụng bộ giống theo chỉ đạo của thành phố, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa sang trồng ngô tại các cánh đồng thiếu nước tưới tiêu. Tích cực kiểm tra, rà soát, đôn đốc các nguồn thu, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu giao. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Dương Quang và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Duy trì kết quả phổ cập giáo dục ở các bậc học, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tổng kết năm học 2019- 2020 và bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương. Triển khai thực hiện tốt các tiêu chí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

          Kết thúc kỳ họp, 100% đại biểu HĐND xã Dương Quang đã nhất trí thông qua 03 tờ trình và 03 dự thảo Nghị quyết theo luật định.

Tác giả:  Đặng Tuyết
Sign In