Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH hoạt động của Thường trực HĐND thành phố Băc Kạn năm 2019

( Cập nhật lúc: 10/01/2019  )

Xem chi tiết tại đây: KH hoạt động của HĐND TP 2019.pdf

Tác giả:  HĐND thành phố Băc Kạn
Nguồn: 
Sign In