Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 -2021

( Cập nhật lúc: 22/06/2020  )
Toàn cảnh kỳ họp thứ 10
Sáng nay 22/6, Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ, phương hướng 6 tháng cuối năm. Dự có đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn; đồng chí Dương Hữu Bường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các phòng, ban và cử tri 08 xã, phường.

Theo báo cáo của UBND thành phố Bắc Kạn nêu: 04 tháng đầu năm 2020, các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tình hình sản xuất có xu hướng giảm nhẹ. Từ tháng 5 đến nay, hoạt động kinh doanh bắt đầu ổn định trở lại.Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, du lịch ước đạt 1.363,9 tỷ đồng, bằng 42, 62% KH, bằng 92,18% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp ước đạt 229, 617 triệu đồng, bằng 93,35 % KH. Sản phẩm công nghiệp chủ yếu là sản xuất trang phục, gạch các loại, cửa sắt xếp, xen hoa và một số sản phẩm khác… Thành phố chỉ đạo Nhân dân sản xuất kịp thời vụ, đảm bảo cơ cấu giống; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 1.978/ 4.093 tấn, bằng 48, 33% KH cả năm và bằng 99, 44% so với cùng kỳ. Triển khai thực hiện 03 mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất tại các xã, phường: Xuất Hóa, Huyền Tụng, Sông Cầu,  Nông Thượng, …góp phần nâng cao giá trị, tăng thu nhập cho người dân. Tình hình chăn nuôi cơ bản ổn định, người dân bắt đầu tái đàn lợn và chủ động phối hợp với chính quyền địa phương ngăn chặn, khống chế dịch tả lợn Châu Phi và một số bệnh dịch khác. Trồng rừng phân tán đạt 55/100 ha; trồng rừng sau khai thác đạt 50,42/120 ha, đạt 42,01 KH, diện tích còn lại đang thực hiện dự kiến hết tháng 6 hoàn thành. Thành lập 03 hợp tác xã, đạt 150% KH. Triển khai hướng dẫn các tổ chức kinh tế lập phiếu đăng ký 20 sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2020. Thu ngân sách 6 tháng ước đạt 42.797/150.500 triệu đồng bằng 28 % dự toán, bằng 45% so với cùng kỳ. Chi ngân sách 129,69/305.773 tỷ đồng. Giải ngân lĩnh vực xây dựng cơ bản ước thực hiện 200.811 triệu đồng, bằng 35,8%KH, bằng 309 % so với cùng kỳ.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được duy trì, thực hiện hiệu quả; ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức đón nhận thêm 01 trường THCS và 01 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I; ngành y tế duy trì, thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đặc biệt phòng, chống dịch bệnh  Covid - 19. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi người có công; chi trả các chế độ chính sách theo quy định. Từ đầu năm đến hết 25/5/2020, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 có hồ sơ tiếp nhận qua mạng là 1.683 hồ sơ. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Tổng số TTHC tiếp nhận phải giải quyết 4.719 trong đó: đã giải quyết đúng hạn 4.530, quá hạn 06; số hồ sơ đang giải quyết trong hạn 38, quá hạn 0; số chờ bổ sung 30, số hồ sơ trả lại 115; tiếp nhận và trả qua DVBCCI 196 hồ sơ. Công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo;  lực lượng chức năng đã chủ động và làm tốt công tác nắm tình hình trước thềm tổ chức đại hội Đảng các cấp.

6 tháng cuối năm 2020, thành phố Bắc Kạn đặc biệt tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu như: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phát triên thương mại, dịch vụ  trên địa bàn giai đoạn 2017 - 2020; định hướng đến năm 2025. Quản lý ngân sách đảm bảo đúng quy định Luật ngân sách Nhà nước. quản lý chặt chẽ các nguồn thu, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để tăng ngân sách; thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng;  tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Cụm công nghiệp Huyền Tụng, khuyến khích, thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa; chú trọng các ngành chế biến nông, lâm sản sau thu hoạch; Chỉ đạo sản xuất vụ mùa đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. Tăng cường chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; Quản lý, phát triển tổng đàn vật nuôi trên địa bàn; kiểm soát, kiềm chế, dập dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn; chủ động phòng chống thiên tai; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị; hoàn thành các công trình sửa chữa, nâng cấp, chỉnh trang đô thị; quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đai theo quy hoạch; tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng  và trật tự đô thị; tích cực vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Tiếp tục tuyên truyền Luật hợp tác xã năm 2012. Hướng dẫn các HTX chuyển đổi theo Luật hợp tác xã năm 2012 và tạo điều kiện, thành lập mới các HTX trên địa bàn; triển khai tốt các chính sách  hỗ trợ cho HTX phát triển. Duy trì, thực hiện tốt các lĩnh vực giáo dục, y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình; lao động thương binh, xã hội, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao, truyền thông; triển khai hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy vai trò của người có uy tín. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, đảm bảo các hoạt động tôn giáo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật. Làm tốt công tác quốc phòng - an ninh, đặc biệt bảo vệ an toàn trong dịp tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn nhấn mạnh: Đây là kỳ họp xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, nhất là các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020. Trên thực tế, từ đầu năm chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, sự quyết tâm của Đảng bộ vẫn đạt được những kết quả cơ bản. Tính đến thời điểm này 100% các chi, đảng bộ tổ chức thành công đại hội đảng bộ cơ sở và đang chuẩn bị các điều kiện cho cấp thành phố. Trên cơ sở ghi nhận, biểu dương thành tích, kết quả, các nội dung tồn tại, cần quan tâm các nội  dung sau: Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục có kế hoạch giám sát, xem xét phối hợp giải quyết các việc cụ thể, kiến nghị của cử tri tạo sự đồng lòng của cử tri; HĐND thành phố cần phối hợp, thực hiện tốt công tác kiện toàn các chức danh chính quyền trước và sau đại hội Đảng bộ các cấp; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tập trung thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết năm 2020 ( chú ý xem xét tiến độ thực hiện các công trình, dự án có vốn đầu tư trong và nước, giải quyết về hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư…); Tiếp thu các ý kiến tại đại hội để có lộ trình thực hiện kịp thời...

Kỳ họp diễn ra trong hai ngày 22 -23/6/2020.

Tác giả:  Triệu Biển - Minh Cường
Sign In