Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc kỳ hop thứ 9 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI

( Cập nhật lúc: 18/12/2019  )
Toàn cảnh kỳ họp thứ 9
Sáng nay 18/12, Kỳ họp thứ 9, HĐND Thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc đánh giá cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019. Dự đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn; Trình Đình Sính, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy; Dương Hữu Bường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

Theo báo cáo của UBND thành phố Bắc Kạn năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, du lịch ước đạt 3.050 tỷ đồng, bằng 105%NQ; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 451,36 tỷ đồng, bằng 101%NQ. Thu ngân sách ước thực hiện 135,32 tỷ đồng, bằng 118,7%NQ; chi ngân sách 271 tỷ đồng, bằng 105% dự toán. Thực hiện các bước đầu tư, xây dựng cơ bản đối với các công trình, dự án theo quy định; số công trình được giao kế hoạch là 57 công trình, với tổng vốn 157,975 tỷ đồng; giải ngân ước thực hiện 153,962 tỷ đồng, bằng 97%KH. Chỉ đạo Nhân dân sản xuất kịp thời vụ, đảm bảo cơ cấu giống; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 4.342 tấn, bằng 103%NQ. Các hoạt động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi được duy trì; kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và xã, phường chủ động phòng, chống dịch tả lợn Châu phi, tiêu hủy 2.462 con lợn nhiễm bệnh, với tổng trọng lượng tiêu hủy là 118.971 kg; hiện nay 8/8 xã, phường đã công bố hết dịch. Triển khai 11 mô hình phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; có 180 ha diện tích đất canh tác đạt 100 triệu đồng/ha, bằng 100%NQ. Triển khai thực hiện tốt Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn việc khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép; trồng rừng 258,1 ha, bằng 117%NQ.Chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại xã Dương Quang; Thành lập tổ giúp việc cho chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới xã Dương Quang đạt chuẩn năm 2019; xây dựng kế hoạch, lộ trình phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, cá nhân thực hiện các tiêu chí chưa đạt; tổ chức lễ ra quân chung sức xây dựng xã Dương Quang đạt chuẩn nông thôn mới thu hút hơn 1.500 lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia, huy động được 197 triệu đồng. Thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại xã Nông Thượng; phấn đấu hết năm 2019 có 10 tiêu chí đạt chuẩn.  Thành lập mới 11 hợp tác xã, bằng 550% NQ và 01 chi nhánh HTX; hiện nay có 24 hợp tác xã và 01 chi nhánh hợp tác xã đang hoạt động ổn định.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tích cực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; Ngành Y tế chủ động phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; Công tác Lao động thương binh và xã hội, quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi người có công; chi trả các chế độ chính sách theo quy định. Tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách. Tập trung thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo và giải quyết việc làm năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo 1,93%; tạo việc làm mới cho 653 lao động, bằng 100,5%NQ.

Người đứng đầu cấp ủy Thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và giải quyết những phản ánh, kiến nghị của dân; tiếp nhận và chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 14/25 đơn, các đơn còn lại đang tiếp tục giải quyết; tổ chức tiếp và đối thoại 02 công dân. UBND thành phố ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp 50 lượt/140 công dân; tiếp nhận, giải quyết 186/226 đơn thuộc thẩm quyền, số còn lại đang giải quyết; tổ chức 01 cuộc đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với các đồng chí Bí thư Chi bộ, tổ trưởng, trưởng thôn trên địa bàn.

Công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các chính sách xã hội được quan tâm đúng mức, đã góp phần ổn định xã hội và cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được tăng cường; trong đó các cấp ủy tích cực chỉ đạo và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đẩy mạnh; góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát huy những kết quả đạt được, một số chỉ tiêu chủ yếu được đề ra cho năm 2020 là: Thu hút mọi nguồn lực đầu tư phát triển thành phố. Tập trung đẩy mạnh phát triển thương mại, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ.; chú trọng sản xuất nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung; tuyên truyền chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp từ trồng lúa, ngô sang trồng cây có giá trị kinh tế cao. Duy trì kết quả đạt chuẩn nông thôn mới và quan tâm xây dựng nông thôn mới nâng cáo. Chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế tập thể; đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách của địa phương. Tăng cường công tác quản lý đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng; Thực hiện các chế độ chính sách theo quy định; quan tâm giải quyết việc làm; công tác giảm nghèo; tuyên truyền, vận động mở rộng các đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo; phát huy vai trò của người có uy tín tại các khu dân cư, tuyển gọi công dân dân nhập ngũ năm2020 đạt chỉ tiêu KH giao….

Kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố Bắc Kạn diễn ra trong hai ngày 18/12 – 19/12/ 2019./.

Tác giả:  Triệu Biển
Sign In