Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp chuyên đề tháng 9/2020, HĐND phường Phùng Chí Kiên khóa VI

( Cập nhật lúc: 04/09/2020  )
Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường tặng hoa chúc mừng 02 đồng chí được đại biểu HĐND bầu vào các chức danh chủ chốt của phường
Chiều 04/9, HĐND phường Phùng Chí Kiên khóa VI, nhiệm kỳ 2016- 2021, tổ chức kỳ họp chuyên đề tháng 9/2020. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Huế - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường Phùng Chí Kiên đã xem xét việc thông qua tờ trình, báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết về phân loại đơn vị hành chính phường Phùng Chí Kiên đạt đơn vị cấp xã loại II; các đại biểu đã biểu quyết chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban kinh tế -xã hội HĐND phường đối với ông Hoàng Xuân Dũng do nhận nhiệm vụ mới.

Kỳ họp tiến hành bỏ phiếu kín bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND phường, bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ông Vũ Đình Hưng, công chức Địa chính- xây dựng - đô thị và môi trường phường giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021; tín nhiệm bầu ôngNguyễn Đức Kiên, Bí thư Đoàn thanh niên phường, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND phường Phùng Chí Kiên khoá VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí vừa được đại biểu HĐND bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban kinh tế - Xã hội và Phó Chủ tịch UBND phường hứa: Trên cương vị mới, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy khả năng, trí tuệ cùng với tập thể HĐND, UBND phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, kỳ họp chuyên đề tháng 9, HĐND phường Phùng Chí Kiên khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra. Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, cần thiết để kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND nhằm tiếp tục điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tác giả:  Hoàng Thạc
Sign In