Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp chuyên đề tháng 9/2020 HĐND xã Dương Quang khóa XIX

( Cập nhật lúc: 23/09/2020  )
Toàn cảnh kỳ họp
Chiều 22/9, HĐND xã Dương Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức kỳ họp chuyên đề tháng 9/2020. Dự có đồng chí Dương Hữu Bường, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã Dương Quang đã xem xét việc thông qua tờ trình, báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết về phân loại đơn vị hành chính xã Dương Quang; các đại biểu đã biểu quyết chấp thuận miễn nhiệm Ủy viên UBND xã Dương Quang; miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND xã; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã đối với ông Lâm Văn Tiềm. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND xã Dương Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với đồng chí Hoàng Thị Thập do nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP.

Kỳ họp tiến hành bỏ phiếu bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND, bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND, bầu chức danh Chủ tịch UBND xã Dương Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ông Lâm Văn Tiềm, Bí thư Đảng ủy xã Dương Quang giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã Dương Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021; ông Lường Tuấn Nhã, Phó Bí thư Đảng ủy xã giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Dương Quang.

Các đồng chí Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND xã Dương Quang ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí vừa được đại biểu HĐND bầu giữ chức Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND xã Dương Quang: Trên cương vị mới, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy khả năng, trí tuệ cùng với tập thể HĐND, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, kỳ họp chuyên đề tháng 9, HĐND xã Dương Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra. Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, cần thiết để kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND nhằm tiếp tục điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tác giả:  Minh Cường
Sign In