Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ 10, HĐND phường Đức Xuân khóa VI

( Cập nhật lúc: 05/06/2020  )
Toàn cảnh kỳ họp
Sáng ngày 05/6/, HĐND phường Đức Xuân tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND khóa VI. Dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Kỳ họp đã nghe báo cáo của UBND phường đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 tháng đầu năm, thu chi ngân sách địa phương năm 2020; thông qua nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 7 tháng cuối năm 2020. Công tác phòng, chống tham nhũng, Thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, công tác phong chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

Trong 5 tháng đầu năm, tuy chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch Covit-19 nhưng các chỉ tiêu thực hiện cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Tổng số hộ kinh doanh 835 hộ, trong đó 320 hộ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng và 117 hộ kinh doanh theo thời vụ; sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở địa bàn phường ổn định và có xu hướng phát triển; tổng thu ngân sách đến hết tháng 4 đạt trên 3 tỷ 200 triệu đồng, bằng 38,3% kế hoạch. Các hoạt động văn hóa tiếp tục được duy trì có hiệu quả, quốc phòng – an ninh ổn định và giữ vững. Tuy nhiên, trên địa bàn phường Đức Xuân vẫn còn tồn tại một số những hạn chế, như: một số hộ dân chưa chấp hành trong việc giải phóng mặt bằng các công công trình; cơi nới xây dựng trái phép. tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến khá phức tạp có chiều hướng ra tăng. Trong tháng 4 có 01 vụ cháy tại tổ 13 thiệt hại về tài sản khoảng 1 tỷ đồng.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, trong đó tập trung chủ yếu đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Công tác xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm xây dựng trái phép; phường tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa thu gom rác thải; tăng cường một số biện pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao và ùn tắc giao thông; kịp thời giải quyết các phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng./.

Tác giả:  Minh Cường
Sign In