Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ 10 HĐND phường Huyền Tụng khóa XIX

( Cập nhật lúc: 28/05/2020  )
Toàn cảnh kỳ họp
Ngày 28/5, HĐND phường Huyền Tụng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 .

Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình của UBND, Thường trực HĐND phường: Báo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2020; báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của UBND phường Huyền Tụng 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2020; báo cáo quyết toán ngân sách năm 2019; báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 5 tháng đầu năm 2020; các báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Xã hội, Ban pháp chế; đồng thời thông qua các tờ trình của HĐND, UBND và thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND phường năm 2021...

          Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm kỳ họp lần thứ 10, HĐND phường Huyền Tụng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 diễn ra thành công, tốt đẹp./.

Tác giả:  Đặng Tuyết
Sign In