Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ 10 - HĐND phường Nguyễn Thị Minh Khai khóa VI

( Cập nhật lúc: 11/06/2020  )
Toàn cảnh kỳ họp
Sáng 11/6, Hội đồng nhân dân phường Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến dự có đồng chí Lê Đăng Trưởng - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn.

Từ đầu năm đến nay, phường Nguyễn Thị Minh Khai cơ bản thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt tiến độ. Thực hiện gieo cấy hết được 4,3ha đạt 107,5% KH, về thương mại dịch vụ số hộ kinh doanh trên đia bàn 154 hộ (tăng 24 hộ so với cùng kỳ năm 2019), thu ngân sách ước đến hết tháng 5/2020 đạt hơn 652 triệu đồng, bằng 38,8% KH. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Số hộ gia đình đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2020 là 1.405 hộ đạt  96%. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng cao, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19. Tình hình an ninh chính trị ổn định. Nhân dân luôn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được phường vẫn còn có những tồn tại như: Công tác thu ngân sách đạt thấp, một số chỉ tiêu trong trồng trọt và chăn nuôi chưa đạt so với Nghị quyết HĐND phường đề ra; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và bưu chính công ích của nhân dân còn thấp.

Trong 07 tháng cuối năm 2020, phường  tiếp tục tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp, thu ngân sách; Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công và công tác giảm nghèo. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Kỳ họp đã thông qua các tờ trình dự thảo nghị quyết về: Phê chuẩn quyết toán ngân sách phường năm 2019; Về dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân phường  năm 2021. Dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát công tác tổ chức, hoạt động , quản lý quỹ xã hội, nhân đạo, từ thiện trên địa bàn phường. Dự thảo nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND phường về công tác quản lý đất đai và xây dựng đô thị.

Tác giả:  Hoàng Thạc
Sign In