Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ 8 - HĐND phường Phùng Chí Kiên khóa VI

( Cập nhật lúc: 06/06/2019  )
Sáng 05/06/2019, HĐND phường Phùng Chí Kiên khóa VI đã tổ chức kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự họp có đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBMTTQVN thành phố Bắc Kan.

Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 05 tháng đầu năm và phương hướng, giải pháp phát triển 07 tháng cuối năm 2019; thông qua báo cáo kết quả giám sát của HĐND 05 tháng đầu năm 2019; báo cáo thẩm tra của 02 Ban HĐND phường; báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND phường; báo cáo quyết toán ngân sách phường năm 2018…

 

Trong 5 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy – HĐND – UBND phường  Phùng Chí kiên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt được một số kết quả như: Sản xuất tiểu thủ công nghiệp vẫn ổn định và phát triển, UBND phường tạo điều kiện thuận lợi về vốn vay và môi trường sản xuất kinh doanh cho nhân dân, với số vốn vay ở các ngân hàng đạt 23 tỷ 677 triệu đồng. Về chăn nuôi công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm được chú trọng, phường đã thực hiện phun thuốc khử trùng tiêu độc phòng chống dịch tả lợn Châu Phi tại 14 tổ dân phố với 1.650 lượt hộ. Công tác quản lý đô thị được địa phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tổ công tác kiểm tra đảm bảo trật tự đô thị của phường ra quân 03 lần và nhắc nhở 27 trường hợp vi phạm hành lang, vỉa hè làm nơi kinh doanh. Thu ngân sách 05 tháng đầu năm 2019 đạt trên 1 tỷ 800 triệu đồng bằng 26,4% kế hoạch. Chi ngân sách đạt trên 1 tỷ 280 triệu đồng bằng 29% kế hoạch.

Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Số hộ đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa năm 2019 là 1.688 hộ đạt 100%. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị ổn định. Nhân dân luôn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 

Bên cạnh đó, phường Phùng Chí Kiên cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại như: Kết quả thu ngân sách 5 tháng đầu năm đạt thấp so với kế hoạch, việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo vệ sinh môi trường, giải tỏa hành lang giao thông, quản lý đất đai - xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng các công trình còn hạn chế.

 Trong 07 tháng cuối năm 2019, phường Phường Phùng Chí Kiên  tiếp tục trung lãnh đạo phát triển kinh tế; quyết liệt trong công tác thu ngân sách; thực hiện tốt các vấn đề xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019.

Kỳ họp lần này, thông qua các tờ trình, dự thảo về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2018; Dự kiến chương trình giám sát HĐND phường năm 2020; Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND phường năm 2019; Nghị quyết về việc sáp nhập tổ dân phố số 1a+1b và tổ 3+4 của phường.

Tác giả:  Hoàng Thạc
Sign In