Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ 9, HĐND phường Đức Xuân nhiệm kỳ 2016 - 2021

( Cập nhật lúc: 30/12/2019  )
Toàn cảnh kỳ họp
Ngày 30/12, HĐND phường Đức Xuân tổ chức kỳ họp thứ 9 (Khóa VI) nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự có đồng chí Đinh Quang Tuyên, đại biểu HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Theo báo cáo của UBND phường nêu: Năm 2019, phường cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết của Đảng ủy phường đề ra. Tính đến hết tháng 11/2019, ngân sách thu đạt 6,877.387.800đ/ 9.088.000.000đ, chiếm tỷ lệ 75,7%. Chi ngân sách ước đạt 4.455.487.799đ/ 4.777.000.000đ, chiểm tỷ lệ  93,2%.Tổng sản lượng lương thực đạt 123/123 tấn; Về tổng đàn gia súc: Đàn lợn 5.438/3.959, đạt 137%KH, đàn trâu 15/25 con, bằng 60%KH,  gia cầm 13.214/13.200, bằng 100,1% KH. Hiện toàn phường có 04 hợp tác nôn lâm nghiệp hoạt động có hiệu quả. Trong năm xảy ra 01 vụ cháy rừng nhưng được dập tắt kịp thời không có thiệt hại về người và tài sản. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Các phong trào vă hóa, văn nghệ, thể dục thể thao  tiếp tục được đẩy mạnh thu hút nhân dân hưởng ứng tham gia. Hiện toàn phường có 25 câu lạc bộ văn hóa, thể dục thể thao.  Năm 2019, có 2175 gia đình thuộc 18 tổ dân phố đạt gia đình văn hóa, bằng 92%. Có 542 gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục;  18/18 khu dân cư văn hóa. Công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo  được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, không có biểu hiện truyền đạo trái phép, mê tín dị đoan. Thực hiện tốt rà soát, bình chọn , thay thế, bổ sung người có uy tín theo quy định.  Trong năm không có vụ độc thực phẩm xảy ra. Năm 2019, ban chỉ đạo dân số - KHHGĐ đã tích cực tuyên truyền nhưng vẫn có 06 trường hợp sinh con thứ 3. Tiếp nhận 29 đơn thư của công dân  trng đó 26 đơn thuộc thẩm quyền,phường đã giải quyết 25 đơn ( lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng). Còn lại 03 đơn phối hợp cấp trên giải quyết. Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả. Đội ngũ cán bộ chủ động nâng cao chuyên môn, hấp hành kỷ cương, kỷ luật. Cơ sở vật chất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được quan tâm nâng cấp. Các hội, ban tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đề ra.  Có 06/06 công dân tham gia nhập ngũ năm 2019, đảm bảo 100% chỉ tiêu cấp trên giao. Huấn luyện dan quân tự vệ đạt khá, giỏi. Tính đến 30/11/2019, toàn phường xảy ra 47 vụ việc với 43 đối tượng. tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Một số vụ việc nổi lên như : Mua ban tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, đánh nha gây mất trật tự công cộng. Qua phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại 14/20 tổ dân phố, đã thu được 143/1.286 phiếu tố giác tội phạm có giá trị.

Năm 2020, phường Đức Xuân phấn đấu thương mại – dịch vụ chiếm 78% trong cơ cấu kinh tế; trồng rừng đạt 10ha; tỷ lệ gia đình đạt văn hóa đạt 90% trở lên.  Có 15 tổ phố đạt “tổ phố văn hóa”;  giảm 01 hộ nghèo; thu ngân sách đạt 8.349.000.000đ; Tuyển quân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đạt 100%. Huấn luyện dân quân tự vệ đạt khá.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết, nhất trí miễn nhiệm đồng chí Đinh thị Hà, nguyên Trưởng công an phường Đức Xuân  được điều động chuyển công tác khác; Bầu bổ sung ủy viên ủy ban phường đức Xuân đối với đồng chí Hoàng Thị Dung – Trưởng công an phường với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% ( 20/20 phiếu).

Tác giả:  Triệu Biển
Sign In