Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết 01/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 01/2017 ngày 6/7/2017.

( Cập nhật lúc: 26/06/2019  )

Xem chi tiết tại đây: Nghị quyết 01/2019  ngày 26/6/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 01/2017 ngày 6/7/2017..pdf

Tác giả:  HĐND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In