Skip Ribbon Commands
Skip to main content

NGHỊ QUYẾT Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

( Cập nhật lúc: 25/06/2020  )
Tác giả:  HĐND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In