Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo dự kiến nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố Bắc Kạn khoá VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

( Cập nhật lúc: 29/10/2019  )
Tác giả:  HĐND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In